MAINTENANCE

Take care of your garden furniture with good maintenance

Good maintenance is the key to lasting enjoyment of your garden furniture and this is very important at 4 Seasons Outdoor. That's why we've developed all kinds of maintenance products to take care of this. Cleansers, protective agents, products to protect and pick up colour etc.

Material

Each material has its own unique properties and must therefore be maintained differently. To clean garden furniture you can opt for water and maybe a little cleaning agent, but if you want to work thoroughly and safely then we’d advise you to use one of our maintenance products. These products are precisely developed for our materials and we can guarantee that the right effect is achieved.

Cleaning and protecting

Keeping your garden furniture well means not only cleaning them, but also protecting them. Dirt and moisture can affect garden furniture over time, and UV light can also have effects on, for example, the colour of some materials. Think of the ageing of teak or, for example, slight deterioration of stainless steel. Some parasol cloths can become lighter in the long run due to the influence of sunlight. Maintenance is a bit of work, but you'll benefit from it for years.

Teak and colour

Natural products such as teak wood have the property to weather by weather influences. As a result, the colour of the wood is slowly ageing. If you want to keep the natural beautiful colour for as long as possible, we advise you to use a teak protector, which ensures that the colour is preserved up to 4x longer. Conversely, you can also like the greyish look, with Instant Grey you can retain or give this characteristic driftwood-grey colour. Old teak wood can be maintained in terms of colour by using Vintage teak protector, this retrieves the warm brown colour of old teak wood.

Quality & Warranty

We choose to offer a high-quality range of maintenance products. With our large collection of 4 Seasons Outdoor garden furniture, we offer you our maintenance products for a reason. We guarantee excellent quality and a 5-year warranty on your garden furniture. Maintenance is of course a prerequisite for this, so in addition to keeping your outdoor furniture beautiful, proper maintenance is also essential for our warranty.

Zorg voor uw tuinmeubel met goed onderhoud

Als je een nieuw tuinmeubel hebt gekocht ben je natuurlijk erg blij met hoe mooi uw nieuwe aanwinst eruit ziet. Goed onderhoud is dan de sleutel tot blijvend plezier van je tuinmeubelen en dit vinden we bij 4 Seasons Outdoor erg belangrijk.

Daarom hebben we allerlei onderhoudsproducten ontwikkeld die daarvoor zorgen. Reinigingsmiddelen, beschermmiddelen, producten om kleur te beschermen en op te halen etc.

Bekijk hier onze onderhoudsmiddelen

Materiaal

Elk materiaal heeft zijn eigen unieke eigenschappen en moet daarom anders worden onderhouden. Om een tuinmeubel schoon te maken kun je kiezen voor water en misschien een klein beetje schoonmaakmiddel, maar wil je grondig én veilig te werk gaan dan adviseren we je een van onze onderhoudsmiddelen te gebruiken.

Deze middelen zijn namelijk precies ontwikkeld voor onze materialen en hiermee kunnen we dan ook garanderen dat het juiste effect wordt bereikt.

Lees hier meer over materialen

Teak en kleur

Natuurproducten als teakhout hebben de eigenschap te verweren door weersinvloeden. De kleur van het hout vergrijst daardoor langzaam. Wil je de natuurlijke mooie kleur zo lang mogelijk behouden, dan adviseren we je een teak beschermer te gebruiken, deze zorgt ervoor dat de kleur tot wel 4x langer behouden blijft.

Andersom kan het ook, vindt je de vergrijsde look juist mooi, dan kun je met Instant Grey deze karakteristieke drijfhout-grijze kleur behouden of juist geven. Oud teak hout kunt je qua kleur onderhouden door Vintage teak protector te gebruiken, dit haalt de warmbruine kleur van oud teakhout weer op. Zo zie je, wat je ook mooi vindt, met de juiste onderhoudsmiddelen behoud je de juiste kleur van uw teakhouten tuinmeubels.

Kwaliteit & garantie

Wij kiezen ervoor om een kwalitatief assortiment onderhoudsmiddelen aan te bieden. Bij onze grote collectie 4 Seasons Outdoor tuinmeubelen bieden wij je niet voor niets onze onderhoudsmiddelen.

Wij garanderen uitmuntende kwaliteit en een garantie van 5 jaar op uw tuinmeubelen. Onderhoud is daar uiteraard een voorwaarde van, dus naast het mooi houden van uw buitenmeubelen is ook het juiste onderhoud essentieel voor onze garantie.

Reinigen en beschermen

Het goed onderhouden van je tuinmeubelen is niet alleen het schoonmaken ervan, maar zeker ook het beschermen. Vuil en vocht kunnen naar verloop van tijd toch tuinmeubelen aantasten, en ook UV-licht kan effecten hebben op bijvoorbeeld de kleur van sommige materialen. Denk aan het vergrijzen van teak of bijvoorbeeld lichte aantasting van RVS. Ook sommige parasoldoeken zullen door invloed van zonlicht op den duur lichter kunnen worden. Onderhoud is even werk, maar je hebt er jarenlang profijt van.